top of page

Nákladná železničná preprava

Ak sa ukáže, že preprava po ceste je príliš finančne náročná, zdĺhavá a komplikovaná, ponúka sa ideálne riešenie vo forme prepravy po železnici, efektívnej pre viaceré typy nákladu ako napr. voľne loženého, objemového, ťažkého, nadrozmerného alebo v kontajnerovom balení. 

Významne zjednodušuje celú situáciu najmä v prípade, ak sa zasiela viactonová zásielka jednému príjemcovi, ktorý sa častokrát nachádza na inom kontinente. Železničná preprava InterConti sa sústredí najmä na oblasť strednej Európy od Baltského mora po Čierne more. Napriek útoku Ruska na Ukrajinu dokážeme zabezpečiť prepravu po širokorozchodnej železnici v tomto regióne, vrátane prekládky na hraniciach s Európskou úniou. Okrem toho realizujeme ďalšie projekty, a to prakticky po celom svete. 

iStock-1155403418.jpg
iStock-1459568829.jpg
iStock-640029038.jpg
iStock-1138718465.jpg

Veľkou výhodou našich riešení je skutočnosť, že realizujeme celý logistický projekt – od overenia a cenovej ponuky, cez implementáciu a dokumentačný servis až po kompletný colný servis, a to všetko s čo najnižším zapojením zákazníka. V súčinnosti s našimi partnermi ponúkame širokú škálu železničných vagónov, čo nám umožňuje zabezpečiť rýchlu a bezpečnú prepravu akejkoľvek komodity bez obmedzenia.

bottom of page