top of page
main dark1.jpg

O InterConti Trading

Ako moderný poskytovateľ logistických služieb ponúkame komplexné, špecifické, integrované riešenia s pridanou hodnotou pre dodávateľské reťazce našich klientov a zároveň udržiavame dlhodobé vzťahy založené na dôvere, ktoré sú zárukou úspechu.

InterConti Trading je spoločnosť vytvorená špecificky na riadenie dodávateľských reťazcov s celosvetovou pôsobnosťou. Sústredí sa na riadenie medzinárodných dodávateľských reťazcov, projektovú logistiku, riadenie nákladnej prepravy, obchodovanie, zmluvnú logistiku, poradenstvo a colné odbavenie.

Budovanie lojality zákazníkov a ich spokojnosť sú našou najvyššou prioritou

Našich klientov láka do InterConti Trading myslenie orientované predovšetkým na ľudí. So zanietením pomáhame našim zákazníkom dosiahnuť ich plný potenciál a vyššie zisky. Keď sa stretnú správni ľudia na správnom mieste, začnú sa diať úžasné veci.

Vo všetkom, čo robíme dbáme na to, aby sme prinášali výsledky a uplatňovali prístup zameraný na prevádzku. 

V každej etape sme pripravení poskytnúť konzultácie, vďaka ktorým sa vaše podnikanie zefektívni a bude ešte ziskovejšie.

Zaručujeme prehľadnosť celého dodávateľského reťazca a svoje aktuálne poznatky využívame na priebežnú optimalizáciu všetkých procesov.

bottom of page