top of page
main dark1.jpg

Obchodovanie

InterConti Trading sa zameriava na vysoko kvalitné materiály a garantuje individuálny prístup ku každému klientovi. Naše kovy sú široko používané v rôznych oblastiach hospodárstva – strojárstve, obchode, poľnohospodárstve a v ďalších priemyselných odvetviach.

Vstupujeme tam, kde zložitosť dodávateľského reťazca a obchodných vzťahov často bráni realizácii projektov.

Naše skúsenosti a obchodné vzťahy s výrobcami, ako aj logistické zariadenia zaručujú výrazné skrátenie procesov získavania a implementácie potrebných výrobkov pre vašu výrobu.

1.jpg

Základom našej efektívnej práce je dokonalá optimalizácia logistických tokov a férová cenová politika

InterConti Trading nakupuje polotovary, rudy a suroviny z Ukrajiny, Afriky, východnej a strednej Ázie a Latinskej Ameriky.

Špecializujeme sa na ilmenit, hliník, zinok, olovo, meď a drahé kovy, ale pracujeme aj s nekovovými komoditami, ako sú obilie, rastlinné oleje a všeobecné nadrozmerné náklady, najmä zariadenia na alternatívnu výrobu energie.

Jadrom nášho úsilia je prepojenie výrobcov s koncovými zákazníkmi, aby nadviazali dlhodobé obchodné vzťahy.

bottom of page